HR-tjänster

Skräddarsydda HR-tjänster som passar er verksamhet.

Anlita oss för HR-tjänster

Är ditt företag i behov av HR-tjänster? Vi skräddarsyr en lösning som passar just din verksamhet. Vi hjälper er gärna med ert systematiska arbetsmiljöarbete, framtagande av kärnvärden och vision, eller varför inte DISC-analyser på ert team? Vi kan också erbjuda stöd vid omorganisationer, hjälp med policys och annan HR-dokumentation. Vi är flexibla och anpassar oss efter era önskemål.

Roxana Med Veronika I Bakgrunden
jessica presenterar disc

DISC-analys

Hos oss kan du göra en DISC-analys. Med hjälp av en DISC-analys får du förståelse för hur du kommunicerar och agerar i olika sammanhang utifrån din beteendestil. Du får också veta hur du fungerar i relation till andra och hur olika beteendestilar helst kommunicerar, vilka arbetsuppgifter de föredrar eller vilka utmaningar som kan finnas när olika typer ska samarbeta.

Genom att göra en DISC-analys kan du få reda på mer om din ledarstil och hur du leder andra. Vill du bli en mer framgångsrik säljare så får du lära dig hur du bäst når fram till olika typer av kunder ökar din försäljning.

DISC-modellen grundar sig på William Moulton Marstons forskning på 1920-talet och har utvecklats till att bli en av de mest utvärderade och använda modellerna för mänskligt beteende.

Vilken färg är du?

I DISC-analysen representeras de olika beteendestilarna av en färg. Ingen färg står över någon annan.

Alla beteendestilar är lika viktiga i en grupp eller ett företag eftersom alla bidrar till verksamheten med värdefulla personliga egenskaper.

Med hjälp av en DISC-analys får du få ökad förståelse för hur du:

Prata HR-tjänster med oss

Hör av er så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa just er.