Rekrytering

Vi hjälper dig att hitta rätt kandidat för din verksamhet! Vi kan erbjuda hjälp med hela eller delar av rekryteringsprocessen utifrån dina behov.

Fördelar med rekrytering

Den stora fördelen för dig som kund är att du får möjlighet att fokusera på din egen verksamhet under hela rekryteringsprocessen.

Vi har också kompetensen, kontaktnäten och verktygen för att hjälpa dig att hitta de bästa kandidaterna.

Felrekrytering är kostsamt. När du tar hjälp av oss så minimerar du risken för att rekrytera fel person för ditt uppdrag eller din verksamhet.

Våra rekryterare är utbildade för uppdraget och tar hand om alla frågor i rekryteringsprocessen på ett professionellt sätt, från behovsanalys till annonsering, urval, tester och analyser, intervjuer samt referenstagning.

Det vanligaste är att vi jobbar med hela rekryteringsprocessen, men vi hjälper även till med delar av processen där vi utgår från kundens önskemål. Vi är också behjälpliga med en så kallad ”second opinion”. Det är när du som kund redan har en eller flera intressanta kandidater men önskar hjälp med  ytterligare en bedömning. Då hjälper till till exempel till med djupintervju, tester, referenstagning och bakgrundskontroll. 

Martin och Jessica tittar in i kameran vid datorn

Kompetensbaserad rekrytering

 

På Future jobbar vi med kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att vi matchar befintliga kompetenser, kunskaper och färdigheter hos våra kandidater utifrån en tydlig kravprofil. Kravprofilen gör vi tillsammans med våra kunder och utifrån den formulerar vi sedan annonsen och skapar rätt underlag för våra intervjuer. Utifrån kompetenserna på kravprofilen finns också möjlighet att välja till rätt typ av tester samt eventuella arbetsprover.

Den kompetensbaserade rekryteringsprocessen är mycket strukturerad och möjliggör en mer objektiv och professionell bedömning av kandidaterna. Undersökningar visar att en kompetensbaserad rekrytering ger en ökad nöjdhet hos kandidaterna, en mer inkluderande rekryteringsprocess och ett tydligare fokus på resultat.

På Future genomför vi våra rekryteringar i team och samtliga medarbetare som arbetar med vår rekryteringsprocess har utbildning i kompetensbaserad rekrytering. 

Roxana ler och Jessica framför

Vår rekryteringsprocess

 
1. Behovsanalys och kravprofil

Vi lägger stor vikt vid att lära känna din verksamhet. Vi vill förstå era affärer, er vision och era mål. Tillsammans reder vi ut hur ert erbjudande ser ut till era medarbetare samt vilka erfarenheter och kompetenser som ni behöver för just den roll som rekryteringen gäller. Utifrån detta så formulerar vi en kravprofil.

Vi gör en tidsplan och  en utformning av er annons samt plan för de kanalval som matchar uppdraget bäst.

2. Search och urval

Genom våra kanaler och utifrån er kravprofil söker vi upp kandidater som är intressanta och relevanta för uppdraget. 

Vi använder vår kandidatbas, vårt kontaktnät och de sociala kanaler som bäst matchar uppdraget.

Vi gör ett första urval utifrån uppdragets kravspecifikationer och de sökandes CV.

3. Kandidatanalys

Vi går vidare med att analysera de valda kandidaternas kompetenser utifrån vår kravprofil. I detta steg ingår intervjuer i flera steg samt referenstagning och bakgrundskontroll. 

I detta steg erbjuder vi också olika typer av tester och arbetsprover.

 

 

 

 
4. Presentation

Vi presenterar våra  toppkandidater för dig som kund för att du ska kunna göra ytterligare ett urval av vilka du vill gå vidare med i din rekryteringsprocess. Du känner din verksamhet bäst men vi kommer också presentera vår bild av vilka kompetenser som kandidaterna har visat utifrån kravprofilen. Vi har ytterligare en intervju tillsammans med de kandidater ni vill gå vidare med.

 5. Uppföljning

Vi följer upp med både kund och kandidat efter cirka tre månader för att se hur matchningen fungerar och för att kunna stämma och av eventuellt ge lite tips till båda parter för ett fortsatt givande samarbete.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med vår rekrytering!

Auktoriserat X2 540x283 2

Prata rekrytering med oss

Auktoriserat X2 540x283 2 Removebg Preview